Konular

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tarihçesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun Dünü, Bugünü ve Geleceği
Türkiye'de Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tarihçesi

Fizik Tedavi Modalteleri

 1. Terapotik Ultrason ve Çalışma Prensibi

Kas İskelet Sistemi - Omurga

OFİS ÇALIŞANLARINDA KAS İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİ VE ERGONOMİ

 • Lomber
 1. Bel Bölgesinin Fonksiyonel Anatomisi (Prof. Dr. Cumhur Kılınçer  - Trakya Üniversitesi Nöroşirürji AD)
 2. Lomber Omurga Biyomekaniği ve Kineziyolojisi (Prof. Dr. Erkan Mesci  - Medeniyet Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD)
 3. Bel Ağrısında Anamnez (Prof. Dr. Murat Birtane  - Trakya Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD)
 4. Bel Ağrısı Tanı Testleri (Doç. Dr. Sena Tolu - İstanbul Medipol Üniversitesİ, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD)
 5. Lomber  bölge egzersizleri
 6. Bel Ağrılarında Disk Hernileri
 7. Lomber diskopatide sınıflama ve regresyon
 8. Lomber kompresyon fraktütü
 9. Lomber bölge ortezler
 10. Lomber radikülopatiler
 11. Lomber spondilolistezis
 12. Lomber spondiloz
 13. Lomber stenoz
 14. Lomber strain
 15. Maigne sendromu
 16. Lomber spondilitler
 17. Kluneal Sinir Sıkışmasına Sekonder Gelişen Ağrı Sendromları
 • Servikal
 1. İnflamatuvar  spondilitler
 2. Servikal  radikülopati bölüm 1
 3. Servikal radikülopati bölüm 2
 4. Servikal  spondiloz
 5. Whiplash  yaralanması
 6. Servikal ortezler
 7. Servikal  miyelopatiler
 8. Servikal  egzersizler
 • Torakal
 1. Göğüs  duvarı ağrıları
 2. Torakal  disk hernileri
 3. Torakal  radikülopati ve miyelopatiler
 4. Torakal  bölge ortezleri
 5. Torasik  outlet sendromu
 6. Kostokondritler
 7. İnflamatuvar  spondilitler
 8. Torakal  kompresyon fraktürleri
 9. Torakal  egzersizler
 • Sakral
 1. Sakroiliak Eklem Anatomisi Ve Biyomekaniği
 2. Sakroiliitler
 3. Sakral Yetmezlik Kırıkları
 4. Sakral  disfonksyon
 5. Sakral  bölge ortezleri
 6. Sakral  bölge egzersizleri
 • Koksigs
 1. Koksigodini

Kas İskelet Sistemi – Üst Ekstremite Bozuklukları

 • Omuz
 1. Omuz  adezif kapsülit
 2. Omuz  akromiyoklavikular eklem bozuklukları
 3. Omuz  kalsifik tendinit
 4. Omuz  instabilitesi ve skapular diskinezi
 5. Omuz  rotator cuff sendromları
 6. Omuz  sıkışma sendromları
 7. Omuz  ortezleri
 8. Omuz  egzersizleri
 • Dirsek
 1. Dirsek Tendinopatileri ve Aşırı Kullanım Hastalıkları
 2. Ulnar  sinir nöropatileri
 3. Lateral  epikondiloz
 4. Dirseğin  tendinopatileri
 5. Dirsek  ortezleri
 6. Dirsek  egzersizleri
 • El ve El Bileği
 1. Karpal tünel sendromu
 2. Ulnar  sinir nöropatileri
 3. Radial  sinir nöropatileri
 4. De  Quervain tenosinoviti
 5. El  bileği tendinopatileri
 6. El  bileği ve el ortezleri
 7. El  bileği ve el egzersizleri

Kas İskelet Sistemi – Alt Ekstremite Bozuklukları

 • Kalça
 1. Kalça  osteoartriti
 2. Büyük  trokanter ağrı sendromları
 3. Derin  gluteal ağrı sendromları
 4. İliotibial  bant sendromları
 5. İskiyofemoral  sıkışma sendromları
 6. Kalça  eklem nöropatileri
 7. Femoroasetabular  sıkışma sendromları
 8. Kalçada  bursitler, tendinopatiler ve pleksopatiler (lumbosakral, femoral, obturator,  lateral femoral kütanöz)
 9. Kalça  ortezleri
 10. Kalça  egzersizleri
 • Diz
 1. Diz  osteoartriti
 2. Diz  ve alt ekstremite nöropatileri
 3. Dizin  menisküs yaralanmaları rehabilitasyonu
 4. Dizin  ön çapraz bağ yaralanmaları rehabilitasyonu
 5. Dizin  overuse kullanımı
 6. Dizin  tendinopatileri
 7. Dizin  ortezleri
 8. Dizin  egzersizleri
 9. Diz Eklemine Poliakrilamid Hidrojel İnjeksiyonları
 • Ayak ve Ayak Bileği
 1. Ayak anatomisi ve muayenesi
 2. Achille  tendinopatileri
 3. Plantar  fasiit
 4. Ayak  bileği ve ayak kırık rehabilitasyonu
 5. Pes  planus
 6. Pes  kavus
 7. Tarsal  tünel sendromu
 8. Ayak  ve ayak bileğinin overuse kullanımı
 9. Ayak  ve ayak bileği sıkışma sendromları ve nöropati
 10. Ayak  ve ayak bileği ortezleri
 11. Ayak  ve ayak bileği egzersizleri

Santral Sinir Sisteminin Ağrılı Durumları

 1. Fibromiyalji
 2. Fantom ağrıları
 3. Post-strok ağrıları

Periferik Sinir Sisteminin Ağrılı Durumları

 1. Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
 2. Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu - Tedavi

Romatoloji

İnflamatuvar Artrtiler

Paraneoplastik Romatolojik Hastalıklar

Romatolojide Biyolojik Ajanların Kullanılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Poliartrit Yaklaşım

BÜYÜK DAMAR VASKÜLİTİ DEV HÜCRELİ ARTERİT

Gut Artriti

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA CERRAHİ ÖNCESİ VE SONRASI SÜREÇ YÖNETİMİ

FMF'de Güncel Tedaviler

Prokalsitonin Ölçümü Romatolojiye Katkıda Bulunur mu?

Romatoidartrit (RA)

 1. RA’ya giriş
 2. RA’da etyopatogenez
 3. RA’da Klinik ve Laboratuvar
 4. RA’da Sonuç Parametreleri
 5. RA’de Görüntüleme (X-ray, Ultrason, MRI)
 6. RA’da Tedavi ve Tedavi Kılavuzları
 7. RA’da Biyolojikler
 8. RA’da Biobenzerler
 9. RA’da Non- TNF diğer Biyolojik Tedavileri
 10. Gebelik ve laktasyonda RA hastasının Tedavi  Yönetimi
 11. RA’da Cerrahi
 12. RA’da Zor Vakalar
 13. Romatoid Artritte Splintleme

Spondiloartritler  (SpA)

 1. SpA konsepti ve Spondiloartritlerin  Sınıflandırılması
 2. SpA'da Biyolojik Ajan Reçeteleme

Aksiyal  SpA veya Ankilozan Spondilit (AS)

 1. AksSpA’ya giriş
 2. AksSpA’da etyopatogenez
 3. AksSpA’da Klinik ve Laboratuvar Bulguları
 4. AksSpA’da Sonuç Parametreleri
 5. AksSpA’da Görüntüleme (X-ray, MRI)
 6. AksSpA’da Tedavi ve Tedavi Kılavuzları
 7. AksSpA’da Biyolojikler
 8. AksSpA’da Biobenzerler
 9. AksSpA’da Non- TNF diğer Biyolojik  Tedavileri
 10. Gebelik ve laktasyonda AksSpA hastasının  Tedavi Yönetimi
 11. AksSpA’da Cerrahi
 12. AksSpA’da Zor Vakalar
 13. Spondiloartropatilerde Egzersiz

Psöriatik Artrit (PsA)

 1. PsA’ya giriş
 2. PsA’da etyopatogenez
 3. PsA’da Klinik ve Laboratuvar
 4. PsA’da Sonuç Parametreleri
 5. PsA’da Görüntüleme (X-ray, MRI)
 6. PsA’da Tedavi ve Tedavi Kılavuzları
 7. PsA’da Biyolojikler
 8. PsA’da Biobenzerler
 9. PsA’da Non- TNF diğer Biyolojik Tedavileri
 10. Gebelik ve laktasyonda PsA hastasının Tedavi  Yönetimi
 11. PsA’da Cerrahi
 12. PsA’da Zor Vakalar
 13. Psöriatik Hastalık

Sistemik lupus Eritematozus (SLE)

 1. SLE'de tanı

Poliarteritis Nodoza

Erişkin Nörolojik Hastalıklar Rehabilitasyonu

Kontraktüre Yaklaşım

Omurilik Yaralanması Ve Hastalıkları

Stroke ve Rehabilitasyonu

 1. İnmeli Hastanın Değerlendirilmesi
 2. İnmede Üst Ekstremite Sorunları
 3. İnme Sonrası Spastisite

Travmatik Beyin Hasarı

 1. Travmatik Beyin Yaralanması
 2. Hafif Travmatik Beyin Yaralanması
 3. Hafif Travmatik Beyin Yaralanması Tedavi

Kas Yetersizlikleri

 1. Sarkopeni - 1
 2. Sarkopeni - 2

Pediatrik Hastalıklar Rehabilitasyonu

 1. Konjenital Müsküler Tortikollis

Egzersizler

 1. Romatoid Artritte El Egzersizleri
 2. Pratik Egzersiz Reçeteleme: Karpal tünel Sendromu, Lateral Epikondilit, Plantar Fasiit
 3. İnflamatuvar miyopatilerde egzersiz verilmeli mi?
 4. Spondiloartropatilerde Egzersiz

Lenfödem ve Tedavisi

 1. Lenfödeme Giriş
 2. Primer Lenfödem Olgusuna Yaklaşım

Beyaz Tahta Animasyon Sunumları

 1. Kluneal Sinir Sıkışmasına Sekonder Gelişen Ağrı Sendromları

Elde Sinir/Tendon Hasarı ve Rehabilitasyonu

 1. El Bileği, El ve Parmakların Fizik Muayenesi
 2. El Yaralanmalarında Anamnez Ve Eklem Hareket Açıklığı Muayenesi
 3. El Yaralanmalarında Duyu Ve Motor Muyanesi
 4. El Yaralanmalarında Kavrama Gücü Değerlendirilmesi
 5. Ulanr Sinir Muayenesine Giriş
 6. Ulanr Sinir Duyu Değerlendirmesi
 7. Ulnar Sinir Motor Değerlendirme
 8. Kombine Ulnar Ve Median Sinir Felci
 9. Radial Nöropati

Tendon Hasarı ve Rehabilitasyon

 1. Fleksör Tendon Yaralanması ve Rehabilitasyonu