Konular

Kas İskelet Sistemi - Omurga

OFİS ÇALIŞANLARINDA KAS İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİ VE ERGONOMİ

 • Lomber
 1. Lomber  bölge egzersizleri
 2. Lomber  disk bozuklukları
 3. Lomber diskopatide sınıflama ve regresyon
 4. Lomber  kompresyon fraktütü
 5. Lomber  bölge ortezler
 6. Lomber  radikülopatiler
 7. Lomber  spondilolistezis
 8. Lomber  spondiloz
 9. Lomber  stenoz
 10. Lomber  strain
 11. Maigne  sendromu
 12. Lomber  spondilitler
 • Servikal
 1. İnflamatuvar  spondilitler
 2. Servikal  radikülopati bölüm 1
 3. Servikal radikülopati bölüm 2
 4. Servikal  spondiloz
 5. Whiplash  yaralanması
 6. Servikal ortezler
 7. Servikal  miyelopatiler
 8. Servikal  egzersizler
 • Torakal
 1. Göğüs  duvarı ağrıları
 2. Torakal  disk hernileri
 3. Torakal  radikülopati ve miyelopatiler
 4. Torakal  bölge ortezleri
 5. Torasik  outlet sendromu
 6. Kostokondritler
 7. İnflamatuvar  spondilitler
 8. Torakal  kompresyon fraktürleri
 9. Torakal  egzersizler
 • Sakral
 1. Sakroiliak Eklem Anatomisi Ve Biyomekaniği
 2. Sakroiliitler
 3. Sakral Yetmezlik Kırıkları
 4. Sakral  disfonksyon
 5. Sakral  bölge ortezleri
 6. Sakral  bölge egzersizleri
 • Koksigs
 1. Koksigodini

Kas İskelet Sistemi – Üst Ekstremite Bozuklukları

 • Omuz
 1. Omuz  adezif kapsülit
 2. Omuz  akromiyoklavikular eklem bozuklukları
 3. Omuz  kalsifik tendinit
 4. Omuz  instabilitesi ve skapular diskinezi
 5. Omuz  rotator cuff sendromları
 6. Omuz  sıkışma sendromları
 7. Omuz  ortezleri
 8. Omuz  egzersizleri
 • Dirsek
 1. Dirsek Tendinopatileri ve Aşırı Kullanım Hastalıkları
 2. Ulnar  sinir nöropatileri
 3. Lateral  epikondiloz
 4. Dirseğin  tendinopatileri
 5. Dirsek  ortezleri
 6. Dirsek  egzersizleri
 • El ve El Bileği
 1. Karpal tünel sendromu
 2. Ulnar  sinir nöropatileri
 3. Radial  sinir nöropatileri
 4. De  Quervain tenosinoviti
 5. El  bileği tendinopatileri
 6. El  bileği ve el ortezleri
 7. El  bileği ve el egzersizleri

Kas İskelet Sistemi – Alt Ekstremite Bozuklukları

 • Kalça
 1. Kalça  osteoartriti
 2. Büyük  trokanter ağrı sendromları
 3. Derin  gluteal ağrı sendromları
 4. İliotibial  bant sendromları
 5. İskiyofemoral  sıkışma sendromları
 6. Kalça  eklem nöropatileri
 7. Femoroasetabular  sıkışma sendromları
 8. Kalçada  bursitler, tendinopatiler ve pleksopatiler (lumbosakral, femoral, obturator,  lateral femoral kütanöz)
 9. Kalça  ortezleri
 10. Kalça  egzersizleri
 • Diz
 1. Diz  osteoartriti
 2. Diz  ve alt ekstremite nöropatileri
 3. Dizin  menisküs yaralanmaları rehabilitasyonu
 4. Dizin  ön çapraz bağ yaralanmaları rehabilitasyonu
 5. Dizin  overuse kullanımı
 6. Dizin  tendinopatileri
 7. Dizin  ortezleri
 8. Dizin  egzersizleri
 9. Diz Eklemine Poliakrilamid Hidrojel İnjeksiyonları
 • Ayak ve Ayak Bileği
 1. Ayak anatomisi ve muayenesi
 2. Achille  tendinopatileri
 3. Plantar  fasiit
 4. Ayak  bileği ve ayak kırık rehabilitasyonu
 5. Pes  planus
 6. Pes  kavus
 7. Tarsal  tünel sendromu
 8. Ayak  ve ayak bileğinin overuse kullanımı
 9. Ayak  ve ayak bileği sıkışma sendromları ve nöropati
 10. Ayak  ve ayak bileği ortezleri
 11. Ayak  ve ayak bileği egzersizleri