Konular

Romatoloji

İnflamatuvar Artrtiler

Paraneoplastik Romatolojik Hastalıklar

Romatolojide Biyolojik Ajanların Kullanılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Poliartrit Yaklaşım

BÜYÜK DAMAR VASKÜLİTİ DEV HÜCRELİ ARTERİT

Gut Artriti

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA CERRAHİ ÖNCESİ VE SONRASI SÜREÇ YÖNETİMİ

FMF'de Güncel Tedaviler

Prokalsitonin Ölçümü Romatolojiye Katkıda Bulunur mu?

Romatoidartrit (RA)

 1. RA’ya giriş
 2. RA’da etyopatogenez
 3. RA’da Klinik ve Laboratuvar
 4. RA’da Sonuç Parametreleri
 5. RA’de Görüntüleme (X-ray, Ultrason, MRI)
 6. RA’da Tedavi ve Tedavi Kılavuzları
 7. RA’da Biyolojikler
 8. RA’da Biobenzerler
 9. RA’da Non- TNF diğer Biyolojik Tedavileri
 10. Gebelik ve laktasyonda RA hastasının Tedavi  Yönetimi
 11. RA’da Cerrahi
 12. RA’da Zor Vakalar
 13. Romatoid Artritte Splintleme

Spondiloartritler  (SpA)

 1. SpA konsepti ve Spondiloartritlerin  Sınıflandırılması
 2. SpA'da Biyolojik Ajan Reçeteleme

Aksiyal  SpA veya Ankilozan Spondilit (AS)

 1. AksSpA’ya giriş
 2. AksSpA’da etyopatogenez
 3. AksSpA’da Klinik ve Laboratuvar Bulguları
 4. AksSpA’da Sonuç Parametreleri
 5. AksSpA’da Görüntüleme (X-ray, MRI)
 6. AksSpA’da Tedavi ve Tedavi Kılavuzları
 7. AksSpA’da Biyolojikler
 8. AksSpA’da Biobenzerler
 9. AksSpA’da Non- TNF diğer Biyolojik  Tedavileri
 10. Gebelik ve laktasyonda AksSpA hastasının  Tedavi Yönetimi
 11. AksSpA’da Cerrahi
 12. AksSpA’da Zor Vakalar
 13. Spondiloartropatilerde Egzersiz

Psöriatik Artrit (PsA)

 1. PsA’ya giriş
 2. PsA’da etyopatogenez
 3. PsA’da Klinik ve Laboratuvar
 4. PsA’da Sonuç Parametreleri
 5. PsA’da Görüntüleme (X-ray, MRI)
 6. PsA’da Tedavi ve Tedavi Kılavuzları
 7. PsA’da Biyolojikler
 8. PsA’da Biobenzerler
 9. PsA’da Non- TNF diğer Biyolojik Tedavileri
 10. Gebelik ve laktasyonda PsA hastasının Tedavi  Yönetimi
 11. PsA’da Cerrahi
 12. PsA’da Zor Vakalar
 13. Psöriatik Hastalık

Sistemik lupus Eritematozus (SLE)

 1. SLE'de tanı

Poliarteritis Nodoza